top of page

Esztrád Színház felhívás

Az Esztrád Színház az Arany János bicentenárium évében két művészeti pályázatot hirdetett meg; az Arany János bicentenáriumi folklór zenei pályázatot és az Arany János bicentenáriumi műfordító drámapályázatot.


 

„A LANTOS” ARANY JÁNOS BICENTENÁRIUMI FOLKLÓR ZENEI PÁLYÁZAT 2017

Az Esztrád Színház pályázatot hirdet Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából – A Lantos elnevezéssel -, Arany János epikai és lírai költészetből választott mű, művek népzenei vagy népzenei alapokról építkező könnyűzenei feldolgozására – műfaji kötöttség nélkül.


A pályázat célja Arany János sokoldalú költészetének bemutatása, az élő, magyar népzene és a pódium műfaj népszerűsítése. A versek, balladák belső ritmikája, egyenletes lüktetése lehetővé teszi progresszív zenei feldolgozásukat is. Arany János bravúros nyelvi formáival, kivételes értelmező és érzelmi művészete által, a megzenésítésekkel a magyar nyelv szépségére, gazdagságára szeretnénk a figyelmet újra ráirányítani.


Olyan pályaműveket várunk, amelyek egyrészt; követik az autentikus magyar népzene irányvonalait ritmusképletében, dallamában és/vagy hangszerelésében. másrészt amelyek; a folklorisztikus vonaltól eltérő, de abból kiinduló progresszív élőzenei feldolgozásokra, improvizációkra épülnek.


Pályázók köre Nevezhetnek szólisták és zenekarok, amatőr és profi előadók, valamint valamely művészeti képzésben résztvevő hallgatók. Egy pályázó több pályaművet is beküldhet.


A pályázaton részt vehetnek magyarországi és határon túli zenészek, előadók.


A választott műveket olyan változatban kell megformálni, ami nem csorbítja annak tartalmi jelentését, a produkciókban törekedni kell a legkevesebb változtatásra. Az kész pályaműveket oly’ módon kell előadni, hogy a szövegérthetőség maximálisan érvényesüljön.

Jelentkezési feltétel: élőzenei produkciók Jelentkezési határidő: 2017. 02. 02.


A pályázat díjazása 1. díj Bemutatkozó videó anyag elkészítése, médiában való bemutatása, valamint egy 5 állomásos amerikai turnén való részvétel 2017-ben. 2. díj A bicentenárium évében az Esztrád Színház a legígéretesebb feldolgozásokból egy/vagy több koncertet szervez, mely alkalommal a fellépőknek honoráriumot biztosít.


A pályázati jelentkezéshez szükséges dokumentumok 1. Kitöltött pályázati adatlap. A pályázati adatlap letölthető a www.esztradszinhaz.hu honlapról a pályázatok menüpont alatt 2. Önéletrajz/ Zenekari tagok bemutatása 3. Szakmai beszámoló 4. A feldolgozott mű szövege, bemutatása

Az elkészült népzenei feldolgozásokhoz mellékeltben várjuk az adott népzenei alapanyagról a következő információkat: dallam, ritmus: fő tájegység behatárolása, gyűjtés helye, az adott dallam műfaja, annak előfordulása a néphagyományban, gyűjtő vagy adatközlő neve, gyűjtés ideje. Hangszerelés: az használt hangszereknek bemutatása, helyi jellegzetességeknek feltüntetése.


A pályázat benyújtása - A művek Esztrád Színház címére (Budapest, 1095 Lechner Ödön fasor 1.) postai úton. A borítékon fel kell tüntetni: Arany János Bicentenáriumi pályázat - „ A lantos” - elektronikus úton csatolt fájlként az arany200.esztrad@gmail.com e-mail címre.


A pályázat anyagának élőzenei bemutatása: 2017. március 2.

A helyszínről és az időpontról a jelentkezők e-mailen kapnak értesítést. A pályázatot az Esztrád Színház bírálja el.

Az elbírálás határideje A pályázók a döntésről a bírálattól számított 15 munkanapon belül írásban kapnak értesítést az Esztrád Színház részéről. A nyertesek névsorát az Esztrád Színház megjelenteti a honlapján. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.


 

ARANY JÁNOS BICENTENÁRIUMI MŰFORDÍTÓ DRÁMAPÁLYÁZAT 2017

Az Esztrád Színház pályázatot hirdet új magyar nyelvű műfordítás létrehozására Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából.


A pályázat célja, hogy tehetséges fiatal íróknak, egyetemistáknak lehetőséget kínáljunk valamely klasszikus dráma újrafordításával vagy kortárs dráma magyarra fordításával a bemutatkozásra, pályájuk elindítására.


A világ és a nyelv folyamatos változása újabb és újabb igényt támaszt a már ismert klasszikus színpadi művek újraértelmezésére, nyelvezetének frissítésére legalább annyira, mint a kortárs drámák hazai bemutatására. Ennek megfelelően a pályázat ebben a két kategóriában kerül kiírásra.


Egy pályázó több pályaművet is beküldhet. A pályázaton részt vehetnek magyarországi és határon túli egyetemisták és fiatal írók.


Az Arany bicentenárium évében megalakuló Arany János Társulat a legjobb pályaműveket színpadra állítja.


A pályázat két kategóriában kerül kiírása: 1. Arany János által lefordított valamelyik Arisztophanész dráma újrafordítása 2. Kortárs idegen nyelvű dráma magyar nyelvre történő fordítása


Pályázók köre: 1977. január 1. után született egyetemisták és fiatal írók.


A pályázatra jelentkezés határideje: 2017. március 6.A pályázati jelentkezéshez szükséges dokumentumok 1. Kitöltött pályázati adatlap 1 példányban. A pályázati adatlap letölthető a www.esztradszinhaz.hu honlapról. 2. Önéletrajz 1 példányban. 3. Eddig megjelent fordítások listája, a megjelentetés helyének feltüntetésével. Ennek hiánya nem von maga után kizárást 1 példányban. 4. Rövid műfordítói koncepció a választott műről 3 példányban.


A pályázat mind a két kategóriában kétfordulós 1. Forduló: 2017. április 6. - A választott dráma három jelenetének műfordítása a saját koncepció alapján 3 példányban. 2. Forduló: 2017. június 20. - A továbbjutott művek teljes műfordításának benyújtása 3 példányban.


A jelentkezés és a pályaművek benyújtása A jelentkezést és a pályázatokat két formában kell benyújtani: - nyomtatott formában az Esztrád Színház (Budapest, 1095 Lechner Ödön fasor 1.) postai úton. A borítékon fel kell tüntetni: „Műfordító pályázat – újrafordítás”, vagy „Műfordító pályázat – fordítás”. - elektronikus úton csatolt fájlként az esztradpalyazat@gmail.com e-mail címre. Tárgy: Műfordító pályázat – újrafordítás, vagy Műfordító pályázat – fordítás.


A pályázat díjazása

Újrafordítás 1. helyezett: 500.000 Ft Kortárs idegen nyelvű dráma magyar műfordítása 1. helyezett: 500.000 Ft


Hiánypótlás Hiánypótlásra a pályázati határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat postai és elektronikus úton a fent megadott címre kell eljuttatni Érvénytelen a pályázat, amennyiben: - nem felel meg a kiírt pályázati feltételeknek, - benyújtása határidőn túl történik, - az adatlap hiányos vagy nem valós adatokat tartalmaz.


Az elbírálás határideje A beadástól számított legfeljebb 30 munkanap.


A pályázat elbírálása A pályázatot az Esztrád Színház bírálja el. Az értékelés szempontjai Az újrafordítás, fordítás minősége, eredetisége.


A pályázók a döntésről a bírálattól számított 15 munkanapon belül írásban kapnak értesítést az Esztrád Színház részéről. A nyertesek névsorát az Esztrád Színház megjelenteti a honlapján. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

RECENT POSTS:
SEARCH BY TAGS:
bottom of page