top of page

Történelmi verseny általános iskolás és középiskolás fiataloknak

ARANY JÁNOS VERSENY 2017

A Keresztény Élet Szerkesztősége, a Lakiteleki Népfőiskola és a Lakiteleki Eötvös Iskola Kárpát-medencei történelmi versenyt hirdet általános iskolás korú (10-15 éves) és középiskolás korú (15-19 éves) fiatalok számára

„DICSŐ HÍRE-NEVE FÖNNMARAD ÖRÖKRE”

ARANY JÁNOS ÉLETE ÉS PÁLYAFUTÁSA

címmel

A játékra anyaországi és határainkon túl élő (erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki) fiatalok 3 fős csapatait várjuk.Védnökeink: Lezsák Sándor úr, a Magyar Országgyűlés alelnöke és Czoborczi Bence úr, a Keresztény Élet főszerkesztője


A csapatok a vetélkedő feladatait 2017. február 5-től kéthetente olvashatják a Keresztény Élet hasábjain. Az egyes fordulók postára adási határideje a megjelenés dátumát követő 9. nap. A feladatlapok elérhetők a www.keresztenyelet.hu és www.eotvosiskola.atw.hu oldalakon is.


A három írásbeli forduló alapján korcsoportonként a legjobb eredményt elérő 22-22 csapatot hívjuk meg a 2017. április 6-7- 8-án megrendezésre kerülő középdöntőre és döntőre, a Lakiteleki Népfőiskolára.


A döntőjébe jutó fiatalok értékes könyvjutalmat kapnak. A győztesek részt vehetnek azon a Lezsák Sándor parlamenti alelnök úr által vezetett zarándoklaton, mely 2017 nyarán Arany János életútjának fontos állomásaira vezet.


Jelentkezni az első forduló megoldásának beküldésével lehet, nevezési díj nincs. Szeretettel várjuk egyházi és világi iskolák, egyházközségek, hittancsoportok, baráti társaságok csapatait! Egy – egy intézményből, közösségből tetszőleges számú csapat indulhat a versenyen. A versenyzők – közvetlenül a Keresztény Élet Szerkesztőségéhez fordulva (1241 Budapest 5. Pf.:141. tel.: 36/1/328-0196) tiszteletpéldányként megkaphatják a feladatlapokat tartalmazó lapszámokat. A megfejtéseket a Lakiteleki Eötvös Iskola 6065 Lakitelek Kiss János u. 1. címre várjuk. A borítékra kérjük írják rá a játék címét!


A verseny kötelező irodalma:

Arany János: Toldi (általános iskolások)

Arany és Petőfi barátságának dokumentumai (levelezés)

Arany János Toldi, Toldi estéje, Buda halála, A nagyidai cigányok (középiskolások)

Arany János nagykőrösi balladái (általános iskolások és középiskolások)

Őszikék ciklus (középiskolások)

Arany drámafordításai (középiskolások)


Ajánlott irodalom:

Aranytól Aranyról (szerk. Benkő Attila,Tóth Tibor) Bp. 1989. Tankönyvkiadó (általános iskola)

Keresztury Dezső: Így élt Arany János (általános iskola)

Kosztolányi Dezső: Arany János

Németh G. Béla: Arany János

Németh László: Arany János

Szerb Antal: Arany János


További felvilágosítás kérhető a 70/931-7808- as számon Olajos Istvántól

RECENT POSTS:
SEARCH BY TAGS:
bottom of page