top of page

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

Societatea Maghiară De Cultură din Transilvania
Hungarian Cultural Society Of Transylvania

EMKE Országos Elnökség iroda – Szabédi Emlékház

 

Postacím

RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
 

Telefon/fax: +40 264 434 110
Email: emke.oe@gmail.com

Honlap: www.emke.ro

Facebook: /erdelyi.magyar.kozmuvelodesi.egyesulet

bottom of page